Skip to main content

Acció Planetària actua front els residus del COVID19

Acció Planetària llança la campanya #ContagiaResponsabilidat i realitza una recollida específica de mascaretes i guants en l'àmbit nacional amb la col·laboració d'empreses i d'institucions de tot el país.

La campanya #ContagiaResponsabilidad mostra la responsabilitat de fer-nos càrrec de les nostres deixalles bio tòxics i actuar responsablement amb la nostra comunitat i el planeta, l'únic planeta que tenim.

Kit de Premsa de la Campanya

Nota de premsa

Descarrega en format pdf

Campanya Covid-19, Genèrica

Descarrega en format pdf, jpg i tamany A4

Campanya Covid-19, Educació

Descarrega en format pdf, jpg i tamany A4

Campanya Covid-19, Conscienciación

Descarrega en format pdf, jpg i tamany A4